Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Rozvíjej se, poupátko 2020

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu MZd od pondělí 5. 10. 2020 spojeného se zákazem zpěvu a tedy zamezení přípravy na pěveckou část soutěže se k naší velké lítosti ruší konání letošního ročníku našeho projektu.


Děkuji za pochopení.

Mgr. Dagmar Machálková


18. ročník hudebního a výtvarného projektu "Rozvíjej se, poupátko" 2020


Název našeho hudebního a výtvarného soutěžního projektu „Rozvíjej se, poupátko“ symbolizuje jeho hlavní cíl – poskytnout dětem a mládeži podmínky a příležitost k rozkvětu jejich talentu. Škola organizuje od roku 2002 původně hudební soutěžní projekt, od roku 2004 rozšířený o výtvarnou soutěž, pro české a polské základní školy Mikroregionu obcí povodí Stonávky (dále jen Stonávka) a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Po dlouhá léta jsou našimi hosty také soutěžící z polských a slovenských družebních škol.                                   

V roce 2012, u příležitosti 10 let jejího trvání, jsme rozšířili působnost pěvecké soutěže na další dva regiony – Třinecko a Jablunkovsko a nově jsme vytvořili 7. kategorii pro studenty středních škol ve věku 15 – 21 let. Každým druhým rokem jsou tedy do projektu zapojeny 3 regiony:  Mikroregion obcí povodí Stonávky, Třinecko a Jablunkovsko.

Soutěž je určena dětem ve věku od 5 do 21 let. Projekt tvoří dvě samostatné soutěže:

  • pěvecká soutěž v sólovém zpěvu, povinná píseň: Rozvíjej se poupátko a Plyneš, Olzo, po dolině  (zachování kulturních tradic regionu - autorem je místní rodák Jan Kubisz),
  • výtvarná soutěž v tvorbě z keramiky na předem zvolené téma (pouze pro region Stonávka).

Výstupy projektu jsou: mediální prezentace (kabelová televize, regionální tisk, Novinky.cz), videozáznam soutěže, audionahrávka vítězů finále na cd nosiči a benefiční vánoční koncert vítězů (s výtěžkem pro charitu. Své významné místo má propagace projektu – aktuálně jsou informace a partneři (včetně dotačních programů a grantů) prezentováni na webových stránkách školy, na Facebooku, v médiích, na výstupech projektu (audiozáznamy, videozáznamy, trička, další drobný propagační materiál).  

Pevně věříme, že se naše plány pro rok 2020 pokračovat v tradici úspěšné hudební soutěže podaří zrealizovat i díky Vaší účasti…

                                   

Rozdělení škol do regionů                                                                                                                                                       

Rozdělení škol do regionů proběhne začátkem března podle počtu přihlášených škol. Pro představu uvádíme návrh rozdělení z minulých ročníků:

Stonávka:                                                                                                                                                                                                                                                        

ZŠ Terchová (SK), Škola Jaworze (PL), Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Jana Kubisze Hnojník, ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Komorní Lhotka, ZŠ Krasňany (SK), ZŠ a MŠ Ropice (česká a polská), ZŠ a MŠ Smilovice, ZŠ Strečno (SK), ZŠ a MŠ Střítež, ZŠ a MŠ Třanovice

Třinecko:                                                                                                                                                                                                                                                       

Gymnázium Třinec, ZŠ a MŠ Bystřice, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Bystřice, Církevní ZŠ a MŠ Třinec, ZŠ Dany a Emila Zátopkových Třinec, Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Třinec, ZŠ a MŠ Kaštanová Třinec, ZŠ a MŠ Koperníkova Třinec, ZŠ a MŠ Nebory, Kanada, Osůvky, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím G. Przeczka Třinec I, ZŠ Slezská Třinec, SŠ, ZŠ a MŠ Třinec Jablunkovská, ZŠ Vendryně, ZŠ s polským jazykem vyučovacím Vendryně, ZUŠ Třinec, ZŠ Raškovice

Jablunkovsko a ostatní školy:                                                                                                                                                                                                                    

Gymnázium ČT, Gymnázium s polským jazykem vyučovacím ČT, MŠ Jablunkov, Speciální škola Jablunkov, ZŠ a MŠ Bukovec, ZŠ a MŠ Pod zvonek ČT, ZŠ a MŠ Hrabina, pracoviště Ostravská Český Těšín, ZŠ a MŠ Dolní Lomná, ZŠ a MŠ Hrádek, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Hrádek,                        ZŠ Jablunkov, ZŠ H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, ZŠ a MŠ, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, ZŠ a MŠ Lučina, ZŠ a MŠ Milíkov, ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Milíkov, ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova, ZŠ s polským jazykem vyučovacím Mosty u Jablunkova, ZŠ s polským jazykem vyučovacím Návsí, ZŠ a MŠ Nýdek, ZŠ a MŠ Písek, ZUŠ Havířov


Propozice pěvecké soutěže                                                                                                                             

REGIONÁLNÍ KOLA

Cílová skupina:

- děti a mládež od 5 do 21 let

- v 1. – 4. kategorii postoupí nejvýše 2 výherci z každé školy do regionálního kola, starší kategorie mohou být obsazeny nejvýše 4 žáky za školu, do finálového kola postoupí z každého regionu 3-4 nejlepší zpěváci


Soutěžní vystoupení:

- 2 písně:

1. povinná píseň Rozvíjej se, poupátko (2.-4.ktg.), Plyneš, Olzo, po dolině (5.-6. ktg.) – u obou povinných písní 1 sloka bez hudebního doprovodu, 1. a 7. kategorie bez povinné písně

2. volitelná píseň (píseň folková, trampská, z oblasti populární hudby, lidová a trampská, s doprovodem hudebního nástroje nebo nahraným doprovodem na CD, USB disku, popř. bez doprovodu v délce maximálně 2,5 minuty u 1.-4. kategorie a 3,5 minuty u 5.-7. kategorie (při překročení časového limitu písně bude přednes zvukařem ukončen stažením podkladu a vypnutím mikrofonu, v zájmu kvality soutěžního vystoupení prosíme tedy o jeho dodržení)

Kategorie pěvecké soutěže:
1. ktg. MŠ předškoláci (nesoutěžní, bez povinné písně)
2. ktg. 1. ročník
3. ktg. 2. + 3. ročník
4. ktg. 4. + 5. ročník
5. ktg. 6. + 7. ročník (odpovídající ročník víceletého gymnázia)
6. ktg. 8. + 9. ročník (odpovídající ročník víceletého gymnázia)
7. ktg. studenti středních škol (samostatná skupina, bez povinné písně)

Forma soutěže a termíny:

- všechny soutěže veřejně přístupné, vstup zdarma, organizátor zajistí svoz autobusem

- školní kola březen-duben, uzávěrka přihlášek do 13. dubna 2020

- všechna regionální kola proběhnou v KD Střítež, a to 13. května (region Třinecko), 14. května (region Jablunkovsko) a 15. května 2020 (region Stonávka) od 8.00 do 12.00 hod.

- casting pro soutěžící 15–21 let proběhne formou přihlášení a zaslání videonahrávky vystoupení ne staršího než půl roku, a to do 13. dubna 2020 (postupující budou o postupu do finále vyrozuměni do 24. dubna 2020)

Hodnocení:                                                                                                                                                                           

Objektivita hodnocení bude zajištěna posouzením nezaujatými porotci s odborným hudebním vzděláním a anonymitou soutěžících a škol (soutěžící se porotě představí pouze jménem), pořadí soutěžících bude předem losováno. Všichni soutěžící obdrží malé upomínkové předměty a 3 výherci z každé kategorie věcné ceny. Tři soutěžící z každé kategorie postoupí do finálového kola v Třinci, za MŠ může být do finálového kola poslán 1 výherce (nesoutěžní vystoupení – pouze výrazné talenty). Výběr soutěžících do nejstarší 7. kategorie (15-21 let) proběhne formou castingu – výběru 10 finalistů na základě vyhodnocení zaslaných videonahrávek vystoupení (výsledky budou přihlášeným účastníkům oznámeny do 24. dubna 2020).

FINÁLOVÉ KOLO

Cílová skupina:                                                                                                                                                                                                 

- děti a mládež od 5 do 21 let

Soutěžní vystoupení:                                                                                                                                                                                      

 - 1 volitelná píseň (píseň folková, trampská, z oblasti populární hudby, lidová apod.), s doprovodem hudebního nástroje nebo nahraným doprovodem na CD, popř. bez doprovodu

Kategorie pěvecké soutěže:

1. ktg. MŠ předškoláci (nesoutěžní vystoupení, pouze výrazné talenty)
2. ktg. 1. ročník
3. ktg. 2. + 3. ročník
4. ktg. 4. + 5. ročník
5. ktg. 6. + 7. ročník (odpovídající ročník víceletého gymnázia)
6. ktg. 8. + 9. ročník (odpovídající ročník víceletého gymnázia)

 7. ktg. studenti středních škol

Hodnocení:

Objektivita hodnocení bude zajištěna posouzením nezaujatými porotci s odborným hudebním vzděláním (bodový systém) a anonymitou soutěžících a škol (soutěžící se porotě představují pouze jménem), pořadí soutěžících v soutěži bude předem losováno. Všichni soutěžící obdrží malé upomínkové předměty a 1 výherce z každé kategorie věcnou cenu, videozáznam soutěže. Vyvrcholením projektu bude benefiční vánoční koncert s výtěžkem pro charitu.

Forma soutěže a termín:                                                                                                                                                    

- veřejně přístupná

- neděle 24. května 2020 v DDM Třinec od 15.00 do 19.00 hod. (zvuková zkouška od 11.00 do 13.00 hod.)


Kritéria hodnocení soutěžících

Porota hodnotí momentální výkon soutěžícího, přednes povinné písně, pěveckou techniku, stylovost interpretace, hudební vyspělost, vhodný výběr volitelné písně vzhledem k věkové kategorii a hlasovým dispozicím, intonaci, rytmus, souhru s doprovodem, celkový umělecký dojem.

Organizátor garantuje objektivitu hodnocení, která je zajištěna posouzením nezaujatými porotci s odborným hudebním vzděláním a anonymitou soutěžících a škol (prezenční listina poroty obsahuje pouze jména soutěžících), pořadí soutěžících v soutěži je předem losováno.

Rozhodnutí odborné poroty je neměnné a nedá se proti němu podat odvolání.


Časový harmonogram 2020


6. března 2020


Uzávěrka předběžných přihlášek oznámení účasti – neúčasti 

https://forms.gle/o5KAtSfyz3BqwezMA

dagmar.machalkova@zsstritez.cz

776694244


březen-duben 2020


školní kola soutěže13. dubna 2020


uzávěrka přihlášek do regionálních kol pro 1.-6. ktg a castingu (7. ktg.)

- pěveckásoutěž: https://forms.gle/crLqKDfegLgqu6Hw5

- výtvarná soutěž: https://forms.gle/b4u1N5TZpUkJ5Me66 (Stonávka)

dagmar.machalkova@zsstritez.cz

776694244


24. dubna 2020


hudební dílna pro učitele 

- viz odkaz: https://forms.gle/ZYZ3FWZRdas6k9Yv6

ZUŠ Třinec

08:00–12:00 h.

24. dubna 2020


vyrozuměni přihlášených účastníků do castingu – o jejich postupu do finále13. května 2020


regionální kolo Třinecko

KD Střítež (nově)

08:00–12:00 h.

14. května 2020


regionální kolo Jablunkovsko

KD Střítež (nově)

08:00–12:00 h.

15. května 2020


regionální kolo Stonávka

KD Střítež

08:00–12:00 h.

24. května 2020


finále vítězů regionálních kol

DDM Třinec

08:00–12:00 h.

květen-červen 2020


prezentace a vyhodnocení projektu v médiích a na internetu


 

prosinec 2020


  • benefiční vánoční koncert vítězů           
  • zpracování video-dokumentace ze soutěží a benefičního vánočního koncertu
  • konečné zpracování a prezentace dokumentace k projektu (průběh, přehled zúčastněných obcí, škol, žáků, partnerů, výsledky fotodokumentace,…) 

Příloha č. 1 - přihláška do pěvecké soutěže – regionální kola

Předběžnou přihlášku odešlete do 6. března 2020 prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.gle/o5KAtSfyz3BqwezMA

Na základě předběžného přihlášení obdržíte odkaz na závaznou přihlášku, kterou prosíme zaslat do 13. dubna 2020.


Podmínky účasti v regionálních kolech:

1. – 4. ktg. – nejvýše 2 soutěžící za školu a kategorii                                                                                            
5. – 6. ktg. – nejvýše 4 soutěžící za školu a kategorii                                                                                                                                    

(s ohledem na počet přihlášených účastníků má organizátor právo snížit daný počet soutěžících, změnu ohlásí škole nejpozději do 30. dubna 2020)


Příloha č. 2 - přihláška do pěvecké soutěže – casting

Předběžnou přihlášku odešlete do 6. března 2020 prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.gle/o5KAtSfyz3BqwezMA

Na základě předběžného přihlášení obdržíte odkaz na závaznou přihlášku, kterou prosíme zaslat do 13. dubna 2020 spolu s videonahrávkou ne starší než půl roku.


Podmínky účasti v castingu:

věk 15 – 21 let

bydliště nebo škola v regionech Stonávka (Mikroregion obcí povodí Stonávky), Třinecko, Jablunkovsko nebo Těšínsko


 Příloha č. 3 – texty a notové záznamy povinných písní pro 2.-6. kategorii                                                         

„Rozvíjej se, poupátko“ (2.-4. ktg.)

(pozn. - není nutné dodržet přesný rytmus v 2. taktu, pouze 1 sloka, tónina libovolná, zpěv povinné písně bez doprovodu, s udáním tónu nebo akordu)

 Rozvíjej se, poupátko, nejkrásnější z květů,  

/:od rána až do noci budeš vonět světu:/¨

 

„Plyneš, Olzo, po dolině“ (5.-6. ktg.)

pozn. - pouze 1 sloka, tónina libovolná, zpěv povinné písně bez doprovodu, s udáním tónu nebo akordu)

Plyneš, Olzo, po dolině, plyneš jak před lety,
/: tytéž na tvém břehu kvetou zjara zase květy:/

Płyniesz, Olzo, po dolinie, płyniesz, jak przed laty,
/:takie same na twym brzegu kwitną wiosną kwiaty:/


Propozice výtvarné soutěže

(pouze pro školy regionu Stonávka)                                                            

Cílová skupina:                                                                                                                                                                          

- cílová skupina - děti a mládež od 6 do 12 let                                                                                                                                                         

- do regionálního kola postoupí nejvýše 2 výherci za školu a kategorii

Soutěžní vystoupení:                                                                                                                                                                       

přímá soutěžní prezentace práce s keramickou hlínou v den finále, která bude letos u příležitosti90. výročí založení školy na téma „Skřítek - ochránce“ 

Kategorie výtvarné soutěže:                                                                                                                                               

1. ktg. 1.– 3. ročník ZŠ                                                                                                                                                     

2. ktg. 4. – 5. ročník ZŠ 

Hodnocení:                                                                                                                                                                   

Objektivita hodnocení bude zajištěna posouzením nezaujatých porotců s odborným výtvarným vzděláním a anonymitou soutěžících a škol (soutěžní práce bude představena pouze jménem). Všichni soutěžící obdrží malé upomínkové předměty a 3 výherci z každé kategorie věcné ceny.

Forma soutěže a termíny:                                                                                                                                                     

- soutěž je veřejně přístupná, vstup zdarma                                                                                                                   

- školní kola proběhnou v měsících březen a duben, uzávěrka přihlášek do 13. dubna 2020                                                                                                              

- regionální kolo - 15 května 2020d 8.00 do 12.00 hod. v ZŠ Střítež, následně proběhne prezentace a vyhodnocení v KD Střítež

Organizační zajištění: 

Materiál bude zajištěn organizátory. Všichni soutěžící budou odměněni drobnými upomínkovými předměty a nejlepší z nich věcnými cenami. Všem soutěžícím bude zajištěno občerstvení.


Příloha č. 1 - přihláška do výtvarné soutěže

Předběžnou přihlášku odešlete do 6. března 2020 prostřednictvím tohoto formuláře: https://forms.gle/o5KAtSfyz3BqwezMA

Na základě předběžného přihlášení obdržíte odkaz na závaznou přihlášku, kterou prosíme zaslat do 13. dubna 2020.

1. ktg. – nejvýše 2 soutěžící za školu a kategorii                                                                                            
2. ktg. – nejvýše 2 soutěžící za školu a kategorii                                                                                                                                    

(s ohledem na počet přihlášených účastníků má organizátor právo snížit daný počet soutěžících, změnu ohlásí škole nejpozději do 30, dubna 2020).

Pozvánky:   
již brzy