Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Rozvíjej se, poupátko 2021

Pěvecká soutěž Poupátko online


Ve čtvrtek 13. května proběhlo finále pěvecké soutěže Rozvíjej se, poupátko, díky vládním opatřením však velmi nestandardně.

Již v loňském roce jsme ze zjevných důvodů nemohli náš projekt realizovat, což nám bylo obzvlášť líto, neboť v roce 2020 se měla soutěž konat pro 3 regiony, jak se stalo tradicí každým druhým rokem již od roku 2012. Když se mimořádná situace omezující zpěv přehoupla i do letošního roku, přemýšleli jsme, jakým způsobem dětem zpívání dopřát, a napadlo nás využít dovedností nabytých při distanční výuce a uspořádat soutěž online. Stačilo pak již přizpůsobit pravidla. Nakonec jsme se rozhodli ponechat soutěž "doma", tedy v naší škole, neboť jsme si byli vědomi velkých komplikací při organizaci soutěže pro ostatní školy.

Pravidla soutěže najdete v této online pozvánce.

Pro online vysílání jsme vytvořili Google Učebnu s názvem "Rozvíjej se, poupátko online 2021" a finále tak proběhlo v prostředí Google Meet (video schůzky v této učebně) - v jednotlivých třídách ZŠ i MŠ paní učitelky zobrazily prezentaci na interaktivní tabuli, rodiče finalistů si mohli ONLINE KONCERT užít společně s námi (pomocí školního Gmailu svého dítěte).

Z reakcí diváků při online prezentaci i následných ohlasech víme, že si všichni online Poupátko užili. Ocenili jsme především zájem dětí soutěže se zúčastnit, přestože přihlášení nebylo vůbec snadné, neboť děti musely překonat mnoho překážek - najít a nacvičit si píseň bez pomoci učitelů, nahrát své soutěžní vystoupení (určitě to nevyšlo na 1. pokus 😉) a zaslat je v digitální podobě... Je to především zásluha rodičů, kteří dětem při nácviku a nahrávce pomáhali, a tak bychom jim touto cestou chtěli poděkovat.

Odborná porota z řad paní učitelek zvolila zlaté, stříbrné a bronzové umístění těm nejlepším zpěvákům, žáci ve třídách vybrali pomocí hlasování také vítěze DIVÁCKÉ SOUTĚŽE. Odměny byly dětem předány porotou ještě téhož dne. Více o pravidlech a průběhu online soutěže najdete v této prezentaci, ve které si můžete poslechnout také soutěžní nahrávky vítězů.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA: