Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Rozvíjej se, poupátko 2019

17. ročník hudebního a výtvarného projektu "Rozvíjej se, poupátko" 2019


Projekt v roce 2019 finančně podpořili partneři: 

Arets Graphics, spol. s. r. o.

Český svaz zahrádkářů

ENVIFORM a. s.

Kancelářská technika Lejka s. r. o.

Myslivecký spolek „Černá“ Střítež-Vělopolí

Nehlsen Třinec

Obec Střítež

Vilford s. r. o.

VIKRA Střítež

Wafarex s. r. o.


O soutěži

Od roku 2002 organizuje naše škola pro české a polské školy Mikroregionu obcí povodí Stonávky původně hudební projekt (od roku 2004 rozšířený o výtvarnou soutěž) „Rozvíjej se, poupátko“ s mezinárodní účastí dětí ze Slovenska a Polska.

V hudební části soutěže mladých talentů s příznačným názvem „Rozvíjej se, poupátko“ spolu s rostoucím zájmem o účast a rostoucí úrovní výkonu zpěváků rostla i potřeba dál rozvíjet a motivovat děti, a tak jsme v roce 2012, u příležitosti 10 let jejího trvání, rozšířili její působnost na další dva regiony – Třinecko a Jablunkovsko. Novinkou v roce 2012 byla také účast starších a zkušenějších soutěžících, neboť jsme vytvořili 7. kategorii pro studenty středních škol ve věku 15 – 21 let.

Vzhledem k náročnosti organizace soutěže pro 3 regiony jsme se rozhodli, že budeme projekt pořádat v této rozšířené podobě každý druhý rok.

17. ročník bude tedy pouze pro region Stonávka a zahraniční hosty (bez postupu do finále).


Propozice pěvecké soutěže                                                                                                                    

Cílová skupina:

- děti a mládež od 5 do 15 let; v 1.–4. kategorii postoupí nejvýše 2 výherci z každé školy do regionálního kola, starší kategorie mohou být obsazeny nejvýše 4 žáky za školu

Soutěžní vystoupení:

- 2 písně:

1. povinná píseň Rozvíjej se, poupátko (2.-4.ktg.), Plyneš, Olzo, po dolině (5.-6. ktg.) – u obou povinných písní 1 sloka bez hudebního doprovodu, 1. a 7. kategorie bez povinné písně

2. volitelná píseň (píseň folková, trampská, z oblasti populární hudby, lidová apod.), s doprovodem hudebního nástroje nebo nahraným doprovodem na CD, USB disku, popř. bez doprovodu v délce maximálně 2,5 minuty u 1.-4. kategorie a 3,5 minuty u 5.-6. kategorie (při překročení časového limitu písně bude přednes zvukařem ukončen stažením podkladu a vypnutím mikrofonu, v zájmu kvality soutěžního vystoupení prosíme tedy o jeho dodržení)

Kategorie pěvecké soutěže:

1. ktg. MŠ předškoláci (nesoutěžní, bez povinné písně)
2. ktg. 1. ročník
3. ktg. 2. + 3. ročník
4. ktg. 4. + 5. ročník
5. ktg. 6. + 7. ročník (adekvátní ročník víceletého gymnázia)
6. ktg. 8. + 9. ročník (adekvátní ročník víceletého gymnázia)

Forma soutěže a termíny:

- soutěž je veřejně přístupná, vstup zdarma

- školní kola proběhnou do 11. dubna 2019, uzávěrka přihlášek do 12. dubna 2019, regionální kolo 10. května 2019 od 8.00 do 12.00 hod. v KD Střítež

Hodnocení:   

Všichni soutěžící obdrží malé upomínkové předměty a 3 výherci z každé kategorie věcné ceny.

Organizační zajištění:  

Všem soutěžícím bude zajištěno občerstvení.


Propozice výtvarné soutěže                                                                                                                            

Cílová skupina:

- cílová skupina – děti a mládež od 6 do 15 let

- do regionálního kola postoupí nejvýše 2 výherci za školu a kategorii

Soutěžní vystoupení:  

- přímá soutěžní prezentace práce s keramickou hlínou v den finále, která bude letos na téma „Hudební mandala“

Kategorie výtvarné soutěže:

1. ktg. 1.–3. ročník                                                                                                                                                      

2. ktg. 4.–5. ročník   

Hodnocení:

Všichni soutěžící obdrží malé upomínkové předměty a 3 výherci z každé kategorie věcné ceny.

Forma soutěže a termíny: 

- soutěž je veřejně přístupná, vstup zdarma                                                                                                                   

- školní kola proběhnou do 11. dubna 2019, uzávěrka přihlášek do 12. dubna 2019, regionální kolo 10. května 2019 od 8.00 do 11.00 hod. v ZŠ Střítež, následně proběhne prezentace a vyhodnocení v KD Střítež

Organizační zajištění:  

Materiál bude zajištěn organizátory. Všem soutěžícím bude zajištěno občerstvení.


Kritéria hodnocení soutěžících obou soutěží

Pěvecká soutěž:

Porota hodnotí momentální výkon soutěžícího, přednes povinné písně, pěveckou techniku, stylovost interpretace, hudební vyspělost, vhodný výběr volitelné písně vzhledem k věkové kategorii a hlasovým dispozicím, intonaci, rytmus, souhru s doprovodem, celkový umělecký dojem.

Organizátor garantuje objektivitu hodnocení, která je zajištěna posouzením nezaujatými porotci s odborným hudebním vzděláním a anonymitou soutěžících a škol (prezenční listina poroty obsahuje pouze jména soutěžících), pořadí soutěžících v soutěži je předem losováno.

Rozhodnutí odborné poroty je neměnné a nedá se proti němu podat odvolání.

Výtvarná soutěž:

Porota hodnotí momentální výkon soutěžícího, kreativitu, originalitu myšlenky a zpracování, soulad se zadaným tématem, respektování zadané techniky.

Organizátor garantuje objektivitu hodnocení, která je zajištěna posouzením nezaujatými porotci s odborným výtvarným vzděláním či výtvarnou praxí a anonymitou soutěžících a škol (prezenční listina poroty obsahuje pouze jména soutěžících).

Rozhodnutí odborné poroty je neměnné a nedá se proti němu podat odvolání.

 

 Časový harmonogram soutěží

březen-duben

školní kola pěvecké soutěže


březen-duben

školní kola výtvarné soutěže


12. dubna 2019

uzávěrka přihlášek do pěvecké soutěže
přihláška 776694244
do 24:00 hod.

 

 


12. dubna 2019

uzávěrka přihlášek do výtvarné soutěže
přihláška 776694244
do 24:00 hod.

10. května 2019

regionální kolo MOPS
DDM Třinec
08:00–12:00 hod.

květen-červen

prezentace a vyhodnocení projektu                v médiích, na FB stránkách


27. července 2019

Střítežské léto                                                               s účastí vítězů pěvecké soutěže


listopad, prosinec

benefiční koncert                                                          s účastí vítězů pěvecké soutěžeDěkujeme za Vaši účast. Těšíme se na Vás!

 

Střítež 10. 2. 2019                                          

Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy, hlavní koordinátorka projektu

 

 

Příloha č. 1 – texty a notové záznamy povinných písní pro 2.-6. kategorii

„Rozvíjej se, poupátko“ (2.-4. ktg.) 

(pozn. - není nutné dodržet přesný rytmus v 2. taktu, pouze 1 sloka, tónina libovolná, zpěv povinné písně bez doprovodu, s udáním tónu nebo akordu)

Rozvíjej se, poupátko, nejkrásnější z květů, /:od rána až do noci budeš vonět světu:/


 (pozn. - pouze 1 sloka, tónina libovolná, zpěv povinné písně bez doprovodu, s udáním tónu nebo akordu)


„Plyneš, Olzo, po dolině“ (5.-6. ktg.)                                                                                                                          

 Plyneš, Olzo, po dolině, plyneš jak před lety,
/: tytéž na tvém břehu kvetou zjara zase květy.:/   

                       

 

VÝSLEDKY PROJEKTU "ROZVÍJEJ SE, POUPÁTKO" 2019

ZPĚV

1. ktg. (MŠ) - není hodnocena, bývá udělena pouze zvláštní cena poroty  

Zvláštní cena poroty - Santariusová Nela, ZŠ a MŠ Třanovice 

2. ktg.
(1. ročník)

1. místo - Czerniková Martina, ZŠ a MŠ Střítež 

2. místo - Kowalczyk Anna, PZŠ a MŠ Hnojník

3. místo - Brzežková Barbora, ZŠ a MŠ Třanovice

3. ktg. 
(2. a 3. ročník)

1. místo - Mazúrová Simona, ZŠ Strečno

2. místo - Paszková Miriam, ZŠ a MŠ Střítež

3. místo - Beneš Justyna, PZŠ a MŠ Hnojník

4. ktg.
(4. a 5. ročník)

1. místo - Przywarová Ivana, ZŠ a MŠ Střítež

2. místo - Cemerková Adéla, ZŠ a MŠ Třinec Míru

3. místo - Vavříčková Ema, ZŠ a MŠ Střítež

Zvláštní cena poroty - Indrák Štěpán, ZŠ a MŠ Komorní Lhotka

5. ktg.
(6. a 7. ročník)

1. místo - Klodová Veronika, ZŠ a MŠ Hnojník

2. místo - Bialoňová Ethel, ZŠ a MŠ Hnojník

3. místo - Nowok Aneta, PZŠ a MŠ Hnojník

6. ktg.
(8. a 9. ročník)

1. místo - Honzáková Martina, Gymnázium Český Těšín

2. místo - Bialoňová Nikol, ZŠ a MŠ Hnojník

3. místo - Chodura Anna, PZŠ a MŠ Hnojník

KERAMIKA

1. ktg.
(1. - 3. ročník)

1. místo - Floderová Veronika, ZŠ a MŠ Komorní Lhotka

2. místo - Ciencialová Eliška, ZŠ a MŠ Střítež

3. místo - Paláková Vanesa, ZŠ a MŠ Třanovice

Zvláštní cena poroty - Zajoncová Nela, ZŠ a MŠ Komorní Lhotka

2. ktg.
(4. a 5. ročník)

1. místo - Otisková Natálie, PZŠ a MŠ Hnojník

2. místo - Bonczek Gabriel, ZŠ a MŠ Komorní Lhotka

3. místo - Nowak Tomáš, ZŠ a MŠ Třanovice

Zvláštní cena poroty - Karešová Nikol, ZŠ a MŠ Komorní Lhotka


KOMPLETNÍ VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Region Stonávka 2019