Zaměstnanci školy

Školní rok 2017/2018


Ředitelka školy:          
 Mgr. Dagmar Machálková
Ekonom:
 Bc. Karin Klesniaková


  • ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pedagogičtí zaměstnanci:          
 Mgr. Lenka Drabinová, učitelka I. třídy (1. roč.)
 Mgr. Yvetta Škutová, učitelka II. třídy (2. roč.)
 Mgr. Eva Machová, učitelka III. třídy (3. roč.)
 Mgr. Michaela Křivánková, učitelka IV. třídy (4. roč.)
 Mgr. Olga Landecká, učitelka V. třídy (5. roč.)
 Ing. Janina Poloková, asistentka pedagoga
 Věra Lasotová, asistentka pedagoga
Věra Pirklová, asistentka pedagoga
Správní zaměstnanci:
 Bc. Ludmila Schlesingerová, školní asistentka
 Anna Kacířová, hospodářka/pokladní
 Iveta Pelková, školnice


  • MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pedagogičtí zaměstnanci:          
 Danuše Herecová, vedoucí učitelka I. třídy MŠ
 Eva Piekarová, učitelka I. třídy MŠ
 Bc. Zuzana Sabelová, Dis., učitelka II. třídy MŠ
 Jana Matějová, učitelka II. třídy MŠ
 Alena Struhalová, asistentka pedagoga
Správní zaměstnanci:
 Bc. Ludmila Schlesingerová, školní asistentka
 Jana Šatná, uklízečka
 Janina Ščerbová, uklízečka


  • ŠKOLNÍ DRUŽINA
Pedagogičtí zaměstnanci:          
 Věra Lasotová, vychovatelka I. oddělení ŠD
 Zita Wojnarová, vychovatelka II. oddělení ŠD


  • ŠKOLNÍ JÍDELNA
Správní zaměstnanci:          
 Anna Kacířová, vedoucí školní jídelny
 Marie Wagnerová, hlavní kuchařka
 Anna Siwá, pomocná kuchařka
 Jana Šatná, pracovnice provozu
 Janina Ščerbová, pracovnice provozu