Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Oznámení rozhodnutí o přijetí k ZV


Oznámení rozhodnutí

o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025


Č. j.: ZŠ/105/2024

Střítež 18. 4. 2024


Ředitelství Základní školy Střítež, jejíž činnost vykonává

Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

oznamuje, 

že k základnímu vzdělávání v Základní škole Střítež byli pro školní rok 2024/2025 

přijati 

budoucí žáci 1. ročníku s těmito registračními čísly:


24/59

přijat/a

24/79

přijat/a

24/80

přijat/a

24/81

přijat/a

24/82

přijat/a

24/83

přijat/a

24/84

přijat/a

24/85

přijat/a

24/86

přijat/a

24/87

přijat/a

24/89

přijat/a

24/90

přijat/a

24/91

přijat/a  
O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s ustanovením § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy