Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Oznámení rozhodnutí o přijetí k ZV

Střítež 17. 4. 2023


Oznámení rozhodnutí

o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024


Ředitelství Základní školy Střítež, jejíž činnost vykonává

Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

oznamuje, 

že k základnímu vzdělávání v Základní škole Střítež byli pro školní rok 2023/2024 

přijati 

budoucí žáci 1. ročníku s těmito registračními čísly:


23/82 přijat/a
23/83
přijat/a
23/85
přijat/a
23/86 přijat/a
23/87
přijat/a
23/88
přijat/a
23/89
přijat/a
23/90
přijat/a
23/91
přijat/a
23/92
přijat/a
23/93
přijat/a
23/94
přijat/a
23/95
přijat/a  
O přijetí Vašeho dítěte bylo v souladu s ustanovením § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy