Informace pro rodiče

ORGANIZACE ZŠ 2019/2020


Naše základní škola patří mezi neúplné školy s výukou žáků 1. stupně s kapacitou 82 žáků. V tomto školním roce navštěvuje ZŠ celkem 69 žáků, díky výjimce z nejnižšího počtu žáků, schválené zřizovatelem,  jsou žáci vyučovániv pěti třídách a pěti ročnících:


třída
ročník
žáků
dívek
chlapců
        třídní učitelka
asistent pedagoga

   I. 

1.

12

8

4

       Mgr. Eva Machová

II.

2.

14

8

6

       Mgr. Olga Landecká

III.

3.

19

12

7

       Mgr. Lenka Drabinová
Věra Pirklová

IV.

4.

12, od 18. 11. 2019 13

7, od 18. 11. 2019 8

5

       Mgr. Yvetta Škutová
Ing. Janina Poloková

V.

5.

11

6

5

       Mgr. Petra Lysková
Bc. Beata Beková

 

 

69

42

27Výchovně vzdělávací činnost naší ZŠ probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Buďme na sebe hodní“.

ŠVP školy spolu najdete spolu s další dokumentací školy na stránce FORMULÁŘE A DOKUMENTY, jsou k dispozici v tištěné podobě také 

v 1. patře hlavní budovy školy.


Od školního roku 2017/2018 využívá škola ke komunikaci, klasifikaci, třídní dokumentaci a stravovací systém informační systému Edookit s přístupem pro učitele, zákonné zástupce a žáky. Elektronické žákovské knížky jsou zavedeny pouze pro žáky 3. - 5. ročníku

 


. - . ročníku