Informace pro rodiče

ORGANIZACE ZŠ 2018/2019


Naše základní škola patří mezi neúplné školy s výukou žáků 1. stupně s kapacitou 82 žáků. V tomto školním roce navštěvuje ZŠ celkem 79 žáků v pěti třídách a pěti ročnících:


třída
ročník
žáků
dívek
chlapců
        třídní učitelka
asistent pedagoga

   I. 

1.

14

8

6

       Mgr. Olga Landecká

II.

2.

19

11

8

       Mgr. Lenka Drabinová
MgA. David Tomala

III.

3.

13

8

5

       Mgr. Yvetta Škutová
Ing. Janina Poloková

IV.

4.

14

7

7

       Mgr. Eva Machová
Věra Pirklová

V.

5.

18

9

9

       Mgr. Petra Lysková

 

 

78

43

35Výchovně vzdělávací činnost naší ZŠ probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Buďme na sebe hodní“ (k nahlédnutí v odkazu FORMULÁŘE A DOKUMENTY a v 1. patře hlavní budovy školy).

Od školního roku 2017/2018 byl zahájen provoz informačního systému Edookit. 

 

FORMULÁŘE A DOKUMENTY ZŠ

Podrobnější informace o činnosti a organizaci ZŠ najdete v těchto dokumentech: