Informace pro rodiče

ORGANIZACE ZŠ 2019/2020


Naše základní škola patří mezi neúplné školy s výukou žáků 1. stupně s kapacitou 82 žáků. V tomto školním roce navštěvuje ZŠ celkem 79 žáků v pěti třídách a pěti ročnících:


třída
ročník
žáků
dívek
chlapců
        třídní učitelka
asistent pedagoga

   I. 

1.

12

8

4

       Mgr. Eva Machová

II.

2.

14

8

6

       Mgr. Olga Landecká

III.

3.

19

12

7

       Mgr. Lenka Drabinová
Věra Pirklová

IV.

4.

12

7

5

       Mgr. Yvetta Škutová
Ing. Janina Poloková

V.

5.

11

6

5

       Mgr. Petra Lysková
Bc. Beata Beková

 

 

68

41

27Výchovně vzdělávací činnost naší ZŠ probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Buďme na sebe hodní“.

ŠVP školy spolu najdete spolu s další dokumentací školy na stránce FORMULÁŘE A DOKUMENTY, jsou k dispozici v tištěné podobě také 

v 1. patře hlavní budovy školy.


Od školního roku 2017/2018 byl zahájen provoz informačního systému Edookit.