Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Rozvrh hodin

UČEBNÍ PLÁN 

Předmět
Třída/ročník


I./1. roč.
II./2. roč.
III./3. roč.
IV./4. roč.
V./5. roč.
Český jazyk
ČJ (Ml, Čt, Ps, LV)
9
10 

7
7
Anglický jazyk
AJ
---
---
3
3
3
Matematika
M (Ma, G)
4
5
5
5
5
Informatika
Inf
---
---
---
---
1
Prvouka
Prv
3
2
3
---
---
Přírodověda

---
---
---
2
1
Vlastivěda
Vl
---
---
---
2
2
Hudební výchova
HV
1
1
1
1
1
Výtvarná výchova
VV
1
1
1
2
2
Tělesná výchova
TV
2
2
2
2
2
Praktické činnosti

1
1
1
1
1
Celkem

21
22
25
25
25
Časová dotace

                                                                                                      118

ROZVRH HODIN 2021/2022

Aktuální rozvrh je uveden rovněž v informačním systému Edookit (vstup pouze pro zákonné zákonné zástupce)


ROZVRH HODIN 2020/2021

Aktuální rozvrh je uveden rovněž v informačním systému Edookit (vstup pouze pro zákonné zákonné zástupce)


 


ROZVRH HODIN 2019/2020

Aktuální rozvrh je uveden rovněž v informačním systému Edookit (vstup pouze pro zákonné zákonné zástupce)