Rozvrh hodin

UČEBNÍ PLÁN 

Předmět
Třída/ročník


I./1. roč.
II./2. roč.
III./3. roč.
IV./4. roč.
V./5. roč.
Český jazyk
ČJ (Ml, Čt, Ps, LV)
9
10 

7
7
Anglický jazyk
AJ
---
---
3
3
3
Matematika
M (Ma, G)
4
5
5
5
5
Informatika
Inf
---
---
---
---
1
Prvouka
Prv
3
2
3
---
---
Přírodověda

---
---
---
2
2
Vlastivěda
Vl
---
---
---
2
1
Hudební výchova
HV
1
1
1
1
1
Výtvarná výchova
VV
1
1
1
2
2
Tělesná výchova
TV
2
2
2
2
2
Praktické činnosti

1
1
1
1
1
Celkem

21
22
25
25
25
Časová dotace

                                                                                                      118ROZVRH HODIN 2018/2019

Aktuální rozvrh je uveden rovněž v informačním systému Edookit (vstup pouze pro zákonné zákonné zástupce)


  I. třída (1. ročník)

 II. třída (2. ročník) po dobu plaveckého výcviku

III. třída (3. ročník) po dobu plaveckého výcviku

 IV. třída (4. ročník) po dobu plaveckého výcviku

  V. třída (5. ročník) po dobu plaveckého výcviku