Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Rozvrh hodin


ROZVRH HODIN 2023/2024

Aktuální rozvrh je uveden rovněž v informačním systému Edookit (vstup pouze pro zákonné zákonné zástupce)


UČEBNÍ PLÁN od 1. 9. 2022


V souladu s novým RVP pro ZV byl v naší škole vytvořen nový Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Poznáním a vzděláním k otevřené budoucnosti" s účinností od 1. 9. 2022 (viz záložka Formuláře a dokumenty).

Od školního roku 2022/2023 probíhá vzdělávání podle tzv. Nové informatiky, tzn. s výukou předmětu Informatika již od 4. ročníku a zavedením prvků tzv. informatického myšlení napříč všemi předměty

Změna vzdělávacího programu nám umožnila využít sloučení předmětů Výtvarná výchova a Praktické činnosti do nového předmětu s názvem Kultura a tvoření, zkratka KT (2. - 5. ročník) a předmětů Přírodověda a Vlastivěda do nového předmětu s názvem My a svět, zkratka MS (4. a 5. ročník). Pomocníkem při této výuce bude mimo jiné Robot Emil, který je bude provázet jak v nových tištěných pracovních sešitech Informatika s Emilem, tak ve svém virtuálním světě (online programu).  

S podrobnostmi této změny se můžete seznámit na portálech edu.cz a imysleni.cz v dokumentech Nová informatika v RVP ZV a Modelové školní vzdělávací programy.


UČEBNÍ PLÁN

Předmět
Původní kód

Nový kód

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

5. roč.

 

Český jazyk

ČJ (Ml, Čt, Ps, L

ČJ

8

ČJ/8 

9

ČJ/4, Čt/2, Ps/1, LV/1, Sl/1  

9

ČJ/5, Čt/1, Ps/1, LV/1, Sl/1  

7

ČJ/4, Čt/1, LV/1, Sl/1  

7

ČJ/4, Čt/1, LV/1, Sl/1  

40

Anglický jazyk

AJ

AJ

---

---

3

3

3

9

Matematika

M (Ma, G)

M

5

M/5

5

M/4, G/1

5

M/4, G/1

5

M/4, G/1

5

M/4, G/1

25

Informatika

Inf

IT

---

---

---

1 

1

2

Prvouka

Prv

Prv

2

2

3

---

---

15

My a svět

MS

---

---

---

4 (2+2)

 4 (2+2)

Vl

---

---

---

Hudební výchova

HV

 

1

1

1

1

1

12

Kultura a tvoření

VV

KT

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

5

Tělesná výchova

TV

TV

2

2

2

2

2

10

Celkem


 

21

22

25

25

25

 

Časová dotace 


 

 

118