Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Výukové programy, testy a ankety

Výukové programy a testy 

autorské práce pedagogů ZŠ Střítež


1. ročník

Test - český jazyk 1. ročník, porozumění čtenému textu

Test - český jazyk 1. ročník, Prověrka III. čtvrtletí

Test - český jazyk 1. ročník, Prověrka IV. čtvrtletí

Test - matematika 1. ročník, geometrické tvary

Test - matematika 1. ročník, Prověrka III. čtvrtletí

Test - matematika 1. ročník, Prověrka IV. čtvrtletí

Test - prvouka 1. ročník, Prověrka III. čtvrtletí


2. ročník

Test - český jazyk 2. ročník,  hlásky

Test - český jazyk 2. ročník, psaní i/í a y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách

Test - český jazyk 2. ročník, Prověrka III. čtvrtletí

Test - český jazyk 2. ročník, Prověrka IV. čtvrtletí

Test - matematika 2. ročník, slovní úlohy 

Test - matematika 2. ročník, Prověrka III. čtvrtletí

Test - matematika 2. ročník, násobení a dělení 2, 3, 4 

Test - matematika 2. ročník, Prověrka IV. čtvrtletí

Test - prvouka 2. ročník, jarní příroda


3. ročník

Test - český jazyk 3. ročník, slovní druhy

Test - český jazyk 3. ročník, Prověrka III. čtvrtletí

Test - český jazyk 3. ročník, Prověrka IV. čtvrtletí

Test - angličtina 3. ročník, opakování UNIT 1

Test - angličtina 3. ročník, opakování UNIT 3: Small creatures

Test - angličtina 3. ročník, opakování UNIT 4: Clothes

Test - angličtina 3. ročník, opakování UNIT 5: The beach

Test - matematika 3. ročník, Prověrka III. čtvrtletí

Test - matematika 3. ročník, Prověrka IV. čtvrtletí

Test - prvouka 3. ročník, rostliny 

Test - prvouka/přírodověda jarní rostliny

Test - prvouka/přírodověda, Den Země, nakládání s odpady


4. ročník

Výuková prezentace - angličtina 4. ročník, přítomný čas prostý I., kladná věta

Výuková prezentace - angličtina 4. ročník, přítomný čas prostý II., záporná věta 

Výuková prezentace - angličtina 4. ročník, přítomný čas prostý III., tázací věta


Test - český jazyk 4. ročník, Prověrka III. čtvrtletí

Test - český jazyk 4. ročník, Prověrka IV. čtvrtletí

Test - český jazyk 4. ročník, Prověrka IV. čtvrtletí pro žáky se SVP

 Test - angličtina 4. ročník, přítomný čas prostý, kladná věta - snadná verze

Test - angličtina 4. ročník, přítomný čas prostý, záporná věta - snadná verze

Test - angličtina 4. ročník, přítomný čas prostý II., záporná věta

Test - angličtina 4. ročník, přítomný čas prostý, tázací věta - snadná verze

Test - angličtina 4. ročník, přítomný čas prostý III., tázací věta  

Test - angličtina 4. ročník, wild animals I.: Dictionary

Test - angličtina 4. ročník, wild animals II.: Sounds

Test - angličtina 4. ročník, wild animals III.: Places and food

Test - angličtina 4. ročník, sloveso být (to be)

Test - angličtina 4. ročník, sloveso mít (to have)

Test - angličtina 4. ročník, doplňování vět se slovesem mít 

Test - angličtina 4. ročník, fráze

Test - angličtina 4. ročník, odpovědi (to have, to be, to can)

Test - angličtina 4. ročník, přítomný čas prostý - věty

Test - angličtina 4. ročník, slovní zásoba III. čtvrtletí

Test - angličtina 4. ročník, slovní zásoba III. čtvrtletí

Test - angličtina 4. ročník, Prověrka III. čtvrtletí 

Test - angličtina 4. ročník, Prověrka III. čtvrtletí pro žáky se SVP

Test - angličtina 4. ročník, Prověrka IV. čtvrtletí

Test - angličtina 4. ročník, UNIT 2: Clothes

Test - matematika 4. ročník, Prověrka IV. čtvrtletí

Test - matematika 4. ročník, Prověrka IV. čtvrtletí pro žáky se SVP

Test-  matematika 4. ročník, převody jednotek

Test - přírodověda 4. ročník, zvířata

Test - přírodověda 4. ročník, živočichové našich polí, rostliny na loukách 

Test - prvouka/přírodověda jarní rostliny

Test - prvouka/přírodověda, Den Země, nakládání s odpady

Test - vlastivěda 4. ročník, Slované na našem území

Test - vlastivěda 4. ročník, vznik českého státu, vláda prvních Přemyslovců (přemyslovských knížat)

Test - vlastivěda 4. ročník, český stát za vlády Lucemburků

Test - vlastivěda 4. ročník, Velkomoravská říše

Test - vlastivěda 4. ročník, vznik českého království (vláda přemyslovských králů)

Test - vlastivěda 4. ročník, život ve středověku

Test - vlastivěda 4. ročník, husitské války

Test - vlastivěda 4. ročník, české země po husitských válkách

Test - vlastivěda 4. ročník, Habsburkové

Test - vlastivěda 4. ročník, Prověrka III. čtvrtletí

Test - hudební výchova 4. ročník, hudební styly a žánry

Test - hudební výchova 4, ročník, spojení hudby s pohybem 

5. ročník

Test - český jazyk 5. ročník, přídavná jména

Test - český jazyk 5. ročník, zájmena

Test - český jazyk 5. ročník, číslovky

Test - český jazyk 5. ročník, Prověrka III. čtvrtletí

Test - český jazyk 5. ročník, slovesa

Test - český jazyk 5.ročník, neohebné slovní druhy

Test - český jazyk 5. ročník, podmět a přísudek

Test - český jazyk 5. ročník, Prověrka IV. čtvrtletí

Test - angličtina 5. ročník, čas (time)

Test - angličtina 5. ročník, UNIT 4: time (present simple)

Test - angličtina 5. ročník, UNIT 5: Places

Test - angličtina 5. ročník, UNIT 6: People

Test - matematika 5. ročník, Prověrka III. čtvrtletí

Test - matematika 5. ročník, desetinná čísla

Test - matematika 5. ročník, Prověrka IV. čtvrtletí

Test - vlastivěda 5. ročník, I. světová válka

Test - vlastivěda 5. ročník, život za První republiky

Test - vlastivěda 5. ročník, II světová válka

Test - vlastivěda 5.ročník, od totalitní moci k demokracii

Test - vlastivěda 5. ročník, závěrečné opakování z dějepisné části

Test - vlastivěda 5. ročník, osobnosti českých dějin

Test - vlastivěda 5. ročník, Evropa - jeden ze světadílů

Test - vlastivěda 5. ročník, Evropa - vodstvo

Test - vlastivěda 5. ročník, Evropa - závěrečný test

Test - vlastivěda 5. ročník, Evropa – NEJ

Test - přírodověda 5. ročník, člověk: svaly

Test - přírodověda 5. ročník, člověk: dýchací soustava

Test - přírodověda 5. ročník, člověk: oběhová soustava

Test - přírodověda 5. ročník, člověk: trávicí soustava

Test - přírodověda 5. ročník, člověk: vylučovací soustava

Test - přírodověda 5. ročník, člověk: kožní soustava

Test - přírodověda 5. ročník, člověk: smyslová soustava

Test - přírodověda 5. ročník, člověk: nervová soustava

Test - přírodověda 5. ročník, opakování lidské tělo

Test - prvouka/přírodověda jarní rostliny

Test - prvouka/přírodověda, Den Země, nakládání s odpady

Test - přírodověda 5. ročník, podnebné pásy

Test - hudební výchova 5. ročník, hudební styly a žánry

Test - hudební výchova 5, ročník, spojení hudby s pohybem

Test - informatika 5. ročník, úvod do učiva - základní pojmy

Test - informatika 5. ročník, bezpečný internet Tradice

Test - tradice, Halloween a Dušičky

Test - tradice, Velikonoce


 Zahřívačky

AJ - Warm up (WordWall)

ČJ - zábavné procvičování (WordWall)

M - zábavné procvičování (WordWall)

Prv - zábavné procvičování (WordWall)

Př - zábavné procvičování (WordWall)

Vl - zábavné procvičování (WordWall)

HV - hudební rozcvičky (WordWall)

Ostatní (nezařazené) aktivity (WordWall)


Ankety pro žáky a rodiče

Anketa k projektovému Dni Země napříč školou ze dne 9. 5. 2019