Výukové programy, testy a ankety

Výukové programy a testy 

autorské práce pedagogů ZŠ Střítež


1. ročník

Test - český jazyk 1. ročník, porozumění čtenému textu

Test - český jazyk 1. ročník, opakování III. čtvrtletí

Test - český jazyk 1. ročník, opakování IV. čtvrtletí

Test - matematika 1. ročník, geometrické tvary

Test - matematika 1. ročník, opakování III. čtvrtletí

Test - matematika 1. ročník, opakování IV. čtvrtletí

Test - prvouka 1. ročník, opakování III. čtvrtletí


2. ročník

Test - český jazyk 2. ročník,  hlásky

Test - český jazyk 2. ročník, psaní i/í a y/ý po tvrdých a měkkých souhláskách

Test - český jazyk 2. ročník, opakování III. čtvrtletí

Test - český jazyk 2. ročník, opakování IV. čtvrtletí

Test - matematika 2. ročník, slovní úlohy 

Test - matematika 2. ročník, opakování III. čtvrtletí

Test - matematika 2. ročník, násobení a dělení 2, 3, 4 

Test - matematika 2. ročník, opakování IV. čtvrtletí

Test - prvouka 2. ročník, opakování měsíců, ročních období a částí dne

Test - prvouka 2. ročník, jarní příroda


3. ročník

Test - český jazyk 3. ročník, slovní druhy

Test - český jazyk 3. ročník, opakování III. čtvrtletí

Test - český jazyk 3. ročník, opakování IV. čtvrtletí

Test - angličtina 3. ročník, opakování 3. lekce “Small creatures” 

Test - angličtina 3. ročník, opakování 4. lekce “Clothes” 

Test - angličtina 3. ročník, opakování 5. lekce “The beach”

Test - matematika 3. ročník, opakování III. čtvrtletí

Test - matematika 3. ročník, opakování IV. čtvrtletí

Test - prvouka 3. ročník, rostliny 


4. ročník

Výuková prezentace - angličtina 4. ročník, přítomný čas prostý I., kladná věta

Výuková prezentace - angličtina 4. ročník, přítomný čas prostý II., záporná věta 

Výuková prezentace - angličtina 4. ročník, přítomný čas prostý III., tázací věta

 

Test - angličtina 4. ročník, přítomný čas prostý, kladná věta - snadná verze

Test - angličtina 4. ročník, přítomný čas prostý I., kladná věta

Test - angličtina 4. ročník, přítomný čas prostý, záporná věta - snadná verze

Test - angličtina 4. ročník, přítomný čas prostý II., záporná věta

Test - angličtina 4. ročník, přítomný čas prostý, tázací věta - snadná verze

Test - angličtina 4. ročník, přítomný čas prostý III., tázací věta  

Test - angličtina 4. ročník, the vocabulary of reading (I Can Tie a Bow)

Test - angličtina 4. ročník, wild animals I.

Test - angličtina 4. ročník, wild animals II.

Test - angličtina 4. ročník, wild animals III. 

Test - angličtina 4. ročník, sloveso být (to be)

Test - angličtina 4. ročník, sloveso mít (to have)

Test - angličtina 4. ročník, doplňování vět se slovesem mít 

Test -  angličtina 4. ročník, fráze

Test - angličtina 4. ročník, odpovědi (to have, to be, to can)

Test - angličtina 4. ročník, přítomný čas prostý - věty

Test - angličtina 4. ročník, slovní zásoba III. čtvrtletí

Test - angličtina III. čtvrtletí 

Test - angličtina 4. ročník, slovní zásoba III. čtvrtletí

Test - angličtina III. čtvrtletí pro žáky se SVP  

Test - angličtina 4. ročník, opakování IV. čtvrtletí

Test- matematika 4. ročník,  převody jednotek

Test - matematika 4. ročník, opakování IV. čtvrtletí pro žáky se SVP

Test - matematika 4. ročník, opakování IV. čtvrtletí

Test - český jazyk 4. ročník, opakování III. čtvrtletí

Test - český jazyk 4. ročník, opakování IV. čtvrtletí

Test - český jazyk 4. ročník, opakování IV. čtvrtletí pro žáky se SVP

Test - přírodověda 4. ročník, zvířata

Test - přírodověda 4. ročník, živočichové našich polí, rostliny na loukách 

Test - vlastivěda 4. ročník, opakování III. čtvrtletí

Test - hudební výchova 4. ročník, hudební styly a žánry

 

5. ročník

Test - český jazyk 5. ročník, přídavná jména

Test - český jazyk 5. ročník, Velikonoce

Test - český jazyk 5. ročník, zájmena

Test - český jazyk 5. ročník, číslovky

Test - český jazyk 5. ročník, opakování III. čtvrtletí

Test - český jazyk 5. ročník, slovesa

Test - český jazyk 5.ročník, neohebné slovní druhy

Test - český jazyk 5. ročník, podmět a přísudek

Test - český jazyk 5. ročník, opakování IV. čtvrtletí

Test - angličtina 5. ročník, čas (time)

Test - angličtina 5. ročník, Unit 4: time (present simple)

Test - angličtina 5. ročník, Unit 5: places

Test - angličtina 5. ročník, Unit 6: people

Test - matematika 5. ročník, opakování III. čtvrtletí

Test - matematika 5. ročník, desetinná čísla

Test - matematika 5. ročník, opakování IV. čtvrtletí

Test z vlastivědy 5. ročník, I. světová válka

Test z vlastivědy 5. ročník, Život za První republiky

Test z vlastivědy 5. ročník, Druhá světová válka

Test z vlastivědy 5.ročník, Od totalitní moci k demokracii

Test z vlastivědy 5. ročník, Závěrečné opakování dějepisné části

Test z vlastivědy 5. ročník, Osobnosti českých dějin

Test z vlastivědy 5. ročník, Evropa - jeden ze světadílů

Test z vlastivědy 5. ročník, Evropa - vodstvo

Test z vlastivědy 5. ročník, Evropa

Test z vlastivědy 5. ročník, Evropa - závěrečný test

Test přírodověda 5. ročník, Jarní rostlinky

Test přírodověda 5. ročník, Člověk: svaly

Test přírodověda 5. ročník, Člověk: dýchací soustava

Test přírodověda 5. ročník, Člověk: oběhová soustava

Test přírodověda 5. ročník, Člověk: trávicí soustava

Test přírodověda 5. ročník, Člověk: vylučovací soustava

Test přírodověda 5. ročník, Člověk: kožní soustava

Test přírodověda 5. ročník, Člověk: smyslová soustava

Test přírodověda 5. ročník, Člověk: nervová soustava

Test přírodověda 5. ročník, opakování lidské tělo

Test přírodověda 5. ročník, Den země, nakládání s odpady

Test přírodověda 5. ročník, podnebné pásy

 

Ankety pro žáky a rodiče

Anketa k projektovému Dni Země napříč školou ze dne 9. 5. 2019