Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Rozkvetlá školaROZKVETLÁ ŠKOLA ZŠ STŘÍTEŽ

Název projektu: Rozkvetlá škola ZŠ Střítež

Akceptační číslo: 1190700284

Příjemce podpory: Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je úprava stávající zahrady základní školy na zahradu s prvky přírodní zahrady. Po úpravách bude zahrada poskytovat žákům praktickou i teoretickou výuku v oblasti EVVO. Bude se jednat zejména o expozici léčivých a aromatických bylin, pocitový chodník a ohniště. Součástí bude také geoexpozici, hmyzí hotel a vrbový tunel.


ROZKVETLÁ ŠKOLA MŠ STŘÍTEŽ

Název projektu: Rozkvetlá škola MŠ Střítež

Akceptační číslo: 1190700314

Příjemce podpory: Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je úprava stávající zahrady mateřské školy na zahradu s prvky přírodní zahrady. Po úpravách bude zahrada poskytovat dětem praktickou i teoretickou výuku v oblasti EVVO. Bude se jednat zejména o alpinum, pocitový chodník a pískovnu. Součástí bude také hobití díra, dřeviště a veverčí dráha.


Cíle projektu

 • podpora environmentální výchovy u žáků
 • podpora pěstitelství a rozvoj rukodělných dovedností žáků výchova žáků k odpovědnosti za životní prostředí, ve kterém žijí, a to přímým zapojením žáků do projektu
 • ochrana životního prostředí


Hlavní výstupy projektu

Tvorba venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního environmentálního vzdělávání a pěstitelství:

 • okrasná školní zahrada
 • užitková školní zahrada
 • interaktivní školní zahrada
 • koutek pro odpočinek
 • koutek pro pozorování změn v přírodě
 • koutek pro poznávání přírody

Výstupy projektu budou využívány kromě přímé výuky také v rámci volnočasových aktivit ve školní družině či v rámci zájmových kroužků, stejně jako prostřednictvím společných akcí s rodiči žáků apod.


Časový plán

 • I. Etapa – JARO A PODZIM 2017

- představení projektu žákům a zřizovateli

- slavnostní 1. výsadba – OKRASNÁ ZAHRADA (motivace + využití připravené půdy po hydroizolaci)

 • II. Etapa – JARO A PODZIM 2018

- soutěž jednotlivců – a) návrh interaktivní zahrady (koutek pro výuku, koutek pro odpočinek, interaktivní chodníky a herní prvky), b) Prázdninová fotosoutěž „Zahrada – ráj pro hry dětí“

- soutěž tříd „Sbíráme oblázky na školní zahradu“

- 2. výsadba – UŽITKOVÁ ZAHRADA (bylinková zahrádka)

- tvorba KOUTKU PRO POZNÁVÁNÍ (venkovní interaktivní tabule s vazbou na lokální přírodní prvky, např. přehled dřev), INTERAKTIVNÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY A KOUTKU PRO ODPOČINEK (přírodní posezení, nášlapný chodník, přírodní stavby, tee-pee), KOUTKU PRO POZOROVÁNÍ ZMĚN V PŘÍRODĚ (ptačí krmítko, přírodní koutek pro motýly, broukoviště)

- tvorba štítků k rostlinám s názvy a s QR kódy (projekt žáků 5. ročníku v předmětu IT)

- slavnostní otevření školní zahrady – prezentace školní zahrady občanům Stříteže a významným hostům u příležitosti konání oslav 90. výročí založení školy

- vyhodnocení soutěží (1. cena - návštěva arboreta či jiné přírodní výstavy)

- besedy s ekologem, zahradníkem s cílem poučení žáků, jak pečovat o školní zahradu, seznámení s možnostmi pozorování změny v přírodě apod.

- souběžná péče o školní zahradu po jejím vytvoření, rozdělení rolí jednotlivých tříd


Fotografie z jednotlivých etap projektu najdete na našich webových stránkách v záložce  FOTOGALERIE:


V roce 2020 se škole podařilo získat finanční prostředky pro podporu tohoto projektu v rámci výzvy NPŽP 7/2019 Přírodní zahrady - Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ a organizací působících v oblasti EVVO - na pořízení, dopravu a instalaci vybraných prvků (broukoviště, alpinum, geoexpozice, expozice léčivých a aromatických bylin, pocitový chodník, balanční chodník, ohniště, hmyzí hotel, vrbové iglú, vrbové bludiště), úpravu terénu, rekonstrukci záhonů, rekonstrukci plochy kolem plotu, propojení staveb bludištěm, školení pedagogů, akce se zapojením zákonných zástupců a veřejnosti (podrobnosti viz dokumentace projektu - k nahlédnutí u ředitelky školy).

Projekt Rozkvetlá škola ZŠ Střítež

Projekt Rozkvetlá škola MŠ Střítež

Srdečně děkujeme našim žákům, zaměstnancům, rodičům, partnerům a Ministerstvu životního prostředí za finanční a materiální podporu i další pomoc při tvorbě a úpravě zahrady v rámci projektu "Rozkvetlá škola".

Velice si Vaší pomoci vážíme.


Mgr. Dagmar Machálková