Rozkvetlá škola

Cíle projektu

 • podpora environmentální výchovy u žáků
 • podpora pěstitelství a rozvoj rukodělných dovedností žáků výchova žáků k odpovědnosti za životní prostředí, ve kterém žijí, a to přímým zapojením žáků do projektu
 • ochrana životního prostředí


Hlavní výstupy projektu

Tvorba venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního environmentálního vzdělávání a pěstitelství:

 • okrasná školní zahrada
 • užitková školní zahrada
 • interaktivní školní zahrada
 • koutek pro odpočinek
 • koutek pro pozorování změn v přírodě
 • koutek pro poznávání přírody

Výstupy projektu budou využívány kromě přímé výuky také v rámci volnočasových aktivit ve školní družině či v rámci zájmových kroužků, stejně jako prostřednictvím společných akcí s rodiči žáků apod.


Časový plán

 • I. Etapa – JARO A PODZIM 2017

- představení projektu žákům a zřizovateli

- slavnostní 1. výsadba – OKRASNÁ ZAHRADA (motivace + využití připravené půdy po hydroizolaci)

 • II. Etapa – JARO A PODZIM 2018

- soutěž jednotlivců – a) návrh interaktivní zahrady (koutek pro výuku, koutek pro odpočinek, interaktivní chodníky a herní prvky), b) Prázdninová fotosoutěž „Zahrada – ráj pro hry dětí“

- soutěž tříd „Sbíráme oblázky na školní zahradu“

- 2. výsadba – UŽITKOVÁ ZAHRADA (bylinková zahrádka)

- tvorba KOUTKU PRO POZNÁVÁNÍ (venkovní interaktivní tabule s vazbou na lokální přírodní prvky, např. přehled dřev), INTERAKTIVNÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY A KOUTKU PRO ODPOČINEK (přírodní posezení, nášlapný chodník, přírodní stavby, tee-pee), KOUTKU PRO POZOROVÁNÍ ZMĚN V PŘÍRODĚ (ptačí krmítko, přírodní koutek pro motýly, broukoviště)

- tvorba štítků k rostlinám s názvy a s QR kódy (projekt žáků 5. ročníku v předmětu IT)

- slavnostní otevření školní zahrady – prezentace školní zahrady občanům Stříteže a významným hostům u příležitosti konání oslav 90. výročí založení školy

- vyhodnocení soutěží (1. cena - návštěva arboreta či jiné přírodní výstavy)

- besedy s ekologem, zahradníkem s cílem poučení žáků, jak pečovat o školní zahradu, seznámení s možnostmi pozorování změny v přírodě apod.

- souběžná péče o školní zahradu po jejím vytvoření, rozdělení rolí jednotlivých tříd


Fotografie z jednotlivých etap projektu najdete na našich webových stránkách v záložce  FOTOGALERIE:


Srdečně děkujeme našim žákům, zaměstnanců, rodičům a našim partnerům za finanční a materiální podporu i další pomoc při tvorbě a úpravě zahrady v rámci projektu "Rozkvetlá škola".

Velice si Vaší pomoci vážíme.