Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Učíme se v přírodě

Naše škola podporuje u svých žáků vztah k přírodě a rozvoj environmentální výchovy v rámci vzdělávání i mimoškolních akcí. Skvělou příležitostí pro interaktivní výuku trávenou v přírodním prostředí je ozdravný pobyt žáků. S finančním přispěním Moravskoslezského kraje v podobě poskytnuté dotace z dotačního programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol můžeme realizovat náš projekt nazvaný Učíme se v přírodě. 

Mimo hlavní cíl projektu, kterým je ozdravný pobyt, můžeme díky jedinečnému způsobu vzdělávání v přírodě obohatit svým žákům výuku i volný čas nabídkou mnoha dalších aktivit, jakými jsou: 

- poznání přírodního bohatství našeho kraje 

- rozvoj zdravotní tělesné výchovy 

- besedy s ekology 

- rozvoj regionální výchovy

Projekt Učíme se v přírodě je určen žákům 3. - 5. ročníku naší základní školy a pedagogickým pracovníkům školy (učitelům, asistentům pedagoga a vychovatelům školní družiny), kteří pobyt absolvují ve školním roce 2019/2020 ve dnech 23. 9. - 4. 10. 2019 ve Vzdělávacím a sportovním centru Bílá, příspěvkové organizaci

Plánovaný počet zapojených účastníků v projektu je 52, doba realizace projektu je 12 dnů. Výukové a volnočasové aktivity (blíže specifikované výše) jsou připraveny tak, aby je v co největší míře bylo možné využít při pobytu venku ve zdravém přírodním prostředí některého z rekreačních středisek v Moravskoslezských Beskydech a umožnili tak regeneraci organismu jeho účastníkům. V rozpočtu je započítána doprava, ubytování v místě realizace projektu a stravování po dobu jeho realizace, úhrada procedur na regeneraci nebo prevenci onemocnění dýchacích cest. Nad rámec rozpočtu požadovaného z dotace jsou započítány výlety za poznáním, besedy s odborníky (ekology, historiky, záchranáři apod.).


Mgr. Dagmar Machálková