Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

ŠABLONY III. STŘÍTEŽ 2020_2021

V současné době je škola zapojena do projektu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ III“ s názvem „ŠABLONY III. STŘÍTEŽ 2020_2021", reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017541, financovaného z fondů EU a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora a společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků.

Aktivity budou realizovány v období 1. 8. 2020 – 31. 7. 2022. 

Do projektu budou zapojení všichni pedagogičtí zaměstnanci ZŠ a MŠ spolu s dětmi, žáky a jejich zákonnými zástupci. Při realizaci projektu zpracovává škola osobní údaje daných cílových skupin.


Přehled šablon


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

3.II/1
  • Školní asistent – personální podpora ZŠ (64 šablon)
1. 8. 2020 – 31. 12. 2021
3.II/10
  • Klub pro žáky ZŠ (1 realizovaný klub)
1. 8. 2020 – 31. 12. 2021
3.II/12
  • Projektový den ve výuce (1 realizovaný projektový den)
1. 8. 2020 – 31. 12. 2021


MATEŘSKÁ ŠKOLA

3.I/1
  • Školní asistent – personální podpora MŠ (58 šablon)
1. 8. 2020 – 31. 12. 2021
3.I/9
  • Projektový den ve výuce (3 realizované projektové dny)
1. 8. 2020 – 31. 12. 2021