Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

ŠABLONY_OP_JAK_STŘÍTEŽ_2022

V současné době je škola zapojena do projektu z výzvy OP JAK „V rámci projektu OP JAK Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I v prioritní ose 2 OP s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0001877, pod názvem: „ŠABLONY_OP_JAK_STŘÍTEŽ_2022“ financovaného z fondů EU a státního rozpočtu ČR. 

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Aktivity budou realizovány v období 1. 9. 2022 – 31. 8. 2024. 

Do projektu budou zapojení všichni pedagogičtí zaměstnanci ZŠ a MŠ spolu s dětmi, žáky a jejich zákonnými zástupci. Při realizaci projektu zpracovává škola osobní údaje daných cílových skupin.

Mezi základní intervence OP JAK bude patřit:

 • Modernizace cílů a obsahů vzdělávání, včetně forem a metod učení na všech úrovních vzdělávací soustavy (tj. od předškolního vzdělávání po terciární a další vzdělávání).  
 • Zatraktivnění učitelské profese prostřednictvím zkvalitňování pregraduálního vzdělávání a podpory začínajících učitelů i jejich dalšího vzdělávání a profesního rozvoje.
 • Zajištění spravedlivého přístupu ke kvalitnímu vzdělání a snížení segregace, nerovností a rizika vyloučení ohrožených skupin ze vzdělávání. 

Přehled šablon


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

1.II/1
 • Školní asistent ZŠ (774 šablon)
1. 9. 2023 – 31. 3. 2024
1.II/7
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ (10 šablon)
1. 9. 2022 – 31. 8. 2024
1.II/8
 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ (8 šablon)
1. 9. 2022 – 31. 8. 2024
1.II/9
 • Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ (3 šablony)
1. 9. 2022 – 31. 8. 2024
1.II/11
 • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ (13 šablon)
1. 9. 2022 – 31. 8. 2024


MATEŘSKÁ ŠKOLA

1.I/1
 • Školní asistent MŠ (774 šablon)

1. 12. 2022 – 31. 8. 2023

1.I/4
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ (4 šablony)
1. 9. 2022 – 31. 8. 2024
1.I/5
 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ (4 šablony)
1. 9. 2022 – 31. 8. 2024
1.I/6
 • Inovativní vzdělávání dětí v MŠ (1 šablona)
1. 9. 2022 – 31. 8. 2024
1.I/8
 • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ (8 šablon)
1. 9. 2022 – 31. 8. 2024


ŠKOLNÍ DRUŽINA

1.V/1
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK (4 šablony)
1. 9. 2022 – 31. 8. 2024
1.V/2
 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK (1 šablona)
1. 9. 2022 – 31. 8. 2024
1.V/3
 • Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK (3 šablony)
1. 9. 2022 – 31. 8. 2024