Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Bezpečně na vlnách netu ubraň se kybersvětu

V říjnu loňského roku podala naše škola žádost o grant z Grantového programu O2 Chytrá škola, který nám byl schválen s rozpočtem 70 000 Kč.

 

Termín realizace projektu:

 • 1. 1.  - 30. 9. 2022


Cíle projektu:

 •  vzdělávání a rozvoj vědomostí v tématech bezpečí na internetu (bezpečná hesla, kyberšikana, kybergrooming, stalking, sexting, rizika sociálních sítí, digitální stopa, ukradené a falešné účty, zdraví v kyberprostoru, online nakupování apod.)
 • vytvoření výukového materiálu na téma digitální bezpečnost, který bude využíván ve školním prostředí a nabídnut také veřejnosti formou sdílení na webových stránkách
 • získání povědomí o důležitosti tohoto tématu stejně jako významu prevence prostřednictvím atraktivních metod pro žáky i seniory
 • poučení cílové skupiny o důležitosti kritického myšlení při zpracování dat z internetu, neboť je v současné době na velmi nízké úrovni

   


Cílová skupina projektu:

 • program je primárně určen pro žáky a učitele naší školy
 • prostřednictvím realizace níže uvedených aktivit jsou širší cílovou skupinou také senioři a veřejnost 


Aktivity projektu:

 1. ŠKOLENÍ PRO UČITELE: 3-5 školení pro 10 pedagogů - únor, březen 2022
 2. ŠKOLENÍ PRO ŽÁKY: 3-5 školení pro 32 žáků (4.-5. ročník ZŠ) - únor, březen 2022
 3. TVORBA výukových plakátů a pracovních listů (infografika) - duben, květen 2022
 4. PEER TO PEER (žáci učí žáky): 3 školení pro 3 třídy mladších žáků - červen 2022
 5. ŽÁCI UČÍ SENIORY: 2 školení pro 2 skupiny seniorů (po 15 osobách) - červen 2022
 6. SOUTĚŽ (prezenční/online) s názvem “Bezpečně na vlnách netu ubraň se kybersvětu” - červen 2022
 7. Zpracování a prezentace výstupů - červen, září 2022


Zodpovědné osoby:

 • Mgr Petra Lysková (realizace aktivit) 
 • Mgr. Dagmar Machálková (koordinace a publicita)


V průběhu realizace projektu bude webová stránka projektu doplňován fotografiemi a výstupy realizovaných aktivit.


Aktivity projektu:

 • ČTVRTEK 24. 2. 2022, předmět Informatika, žáci 5. ročníku - Pozvánka na školení pro seniory:

a) Videopozvánka na školení se seniory (přípravná fáze): seznámení s obsahem a cílem pozvánky, ukázka motivačního videa ze stránky https://www.ceskatelevize.cz/porady/11428995969-nauc-tetu-na-netu/ jako vzor pro vlastní náhrávání.

b) Plakát v programu Canva na školení pro seniory (tvorba obsahu, první návrhy). 

 • BŘEZEN, výukové předměty dle volby vyučujících, třídnické hodiny, žáci 1.-5. ročníku -  “Kvízy a videa” na portálu Bezpečně v síti:

a) zhlédnutí výukového videa, vyzkoušení znalostí v testu

b) následná reflexe (diskuze, odpovědi na otázky, komentáře apod.)