Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018

V současné době je škola zapojena do projektu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II“ s názvem „ŠABLONY II STŘÍTEŽ 2018", reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010072, financovaného z fondů EU a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Aktivity budou realizovány v období 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020. 

Do projektu budou zapojení všichni pedagogičtí zaměstnanci ZŠ, MŠ a ŠD spolu s dětmi, žáky a jejich zákonnými zástupci. Při realizaci projektu zpracovává škola osobní údaje daných cílových skupin.


Přehled šablon


ZÁKLADNÍ ŠKOLA

2.II/1
 • Školní asistent – personální podpora ZŠ
1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
2.II/16
 • Využití ICT ve vzdělávání v rozsahu 48 hodin (realizovaná výuka s ICT po dobu 48 týdnů)
1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
2.II/19
 • Projektový den ve škole (2 realizované projektové dny)
1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
2.II/20
 • Projektový den mimo školu (7 realizovaných projektových dnů)
1. 9. 2018 – 31. 8. 2020


MATEŘSKÁ ŠKOLA

2.I/1
 • Školní asistent – personální podpora MŠ
1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
2.I/6
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (ICT)
1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
2.I/12
 • Projektový den ve škole (1 realizovaný projektový den)
1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
2.I/13
 • Projektový den mimo školu (4 realizované projektové dny)
1. 9. 2018 – 31. 8. 2020


ŠKOLNÍ DRUŽINA


2.V/4
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD – DVPP v rozsahu 8 hodin (ICT)
1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
2.V/11
 • Klub pro účastníky ŠD
1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
2.V/13
 • Projektový den mimo školu (6 realizovaných projektových dnů)
1. 9. 2018 – 31. 8. 2020