Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Škola v zrcadle času

Základní a mateřská škola ve Stříteži oslavila v roce 2018 90. výročí svého založení, na jehož počest uspořádala projekt "Škola v zrcadle času". 


Cílem projektu je pomocí vzdělávacích, zážitkových i zábavných aktivit přiblížit dětem, žákům, zaměstnancům školy i široké veřejnosti historii a význam českého školství ve Stříteži. 

Od konce školního roku 2016/2017 a především od počátku školního roku 2017/2018 se konaly přípravné akce, jako například projekt "Rozkvetlá škola" (školní žákovský projekt - tvorba školní zahrady užitkové, zážitkové i okrasné) nebo "Tvořivé dílny" (společné dílny s rodiči žáků - výroba dárkových předmětů z keramiky pro hosty školy), které vyžadují větší časový prostor. 

Hlavní oslavy výročí proběhly v červnu 2018, a to konkrétně tyto události: 


  • 28. 5. - 1. 6. 2018 "Týden otevřených dveří" (ukázky výuky dříve a dnes, besedy s pamětníky, setkání s přátelskou školou ze Srbska, prezentace žákovských literárních, výtvarných a vlastivědných projektů, které budou realizovány v průběhu celého školního roku - "Škola dříve a dnes" a "Příběh školy")


  • 2. 6. 2018 "90 let školy ve Stříteži" (setkání s hosty školy, beseda s historikem o českém školství ve Slezsku, divadelní představení dětí MŠ a žáků ZŠ "Škola v zrcadle času", radovánky na místním hřišti nejen pro děti v duchu 20. let 20. století včetně ukázek řemesel a zážitkových her z této doby, vystoupení sokolníků, prezentace bývalých žáků a zajímavých osobností střítežské školy, další vystoupení s dětskými protagonisty - akrobatické cvičení, vystoupení kouzelníka, vystoupení hudební skupiny apod.). 


Přesah projektu byl realizován pomocí jeho propagace a zavedení speciální kategorie výtvarné soutěže "Škola jako z obrázků Josefa Lady" v době konání dalšího autorského projektu školy - "16. ročníku výtvarného a hudebního projektu Rozvíjej se, poupátko", který se konal v 1. polovině května 2018. Propagací na našich webových stránkách školy a FB stránkách obce Střítež (pozvánky na akci i výstupy z akcí - videozáznamy, tiskové zprávy - a v regionálním tisku, Hitrádiu Orion i kabelové televizi Třinec) byla zajištěna publicita projektu široké veřejnosti přesahující hranice regionu.

Hodnocení projektu najdete v Novinkách na našem webu v článku Oslavy výročí školy, ve fotogalerii pak obrazové vzpomínky na tuto povedenou celoroční akci. Velmi obohacující pro žáky i učitele byla setkávání se zajímavými lidmi - pamětníky, především se synem 1. ředitele školy, s panem Zdeňkem Mickou.

Více o historii školy a jejím zakladateli, panu Přemyslu Mickovi, najdete na stránce Historie