Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Místní akční plán Třinec


MAP I

Název projektu: Místní akční plán Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/1_005/0000122

Období realizace: 1.2.2016 – 31.1.2018
Nositel: město Třinec
Operační program: OP VVV


MAP II

Název projektu: Místní akční plán II v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963

Období realizace: 1.2.2018 – 31.1.2022
Nositel: město Třinec
Operační program: OP VVV


MAP III

Název projektu: Místní akční plán III v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021138 

Období realizace: 1.2.2022 – 30.11.2023
Nositel: město Třinec
Operační program: OP VVV


MAP IV

Název projektu: Místní akční plán IV v ORP Třinec, reg. č.  CZ.02.02.XX/00/23_017/0008286 

Období realizace: 31.12.2023 – 31.12.2025
Nositel: město Třinec
Operační program: OP JAK


 

Místní akční plán usiluje o zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že podporuje spolupráci zřizovatelů vzdělávacích zařízení, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To s sebou přináší společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Stěžejní je přitom funkční spolupráce zřizovatelů škol a dalších vzdělávacích zařízení, škol a ostatních poskytovatelů vzdělávání, žáků a rodičů.

Dne 1. února 2018 byla zahájena realizace projektu Projekt MAP II. 

Místní akční plán II podporuje společné plánování a sdílení aktivit za účelem zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách včetně organizací neformálního vzdělávání nejen v Třinci, ale i v jeho spádových obcích (viz mapa). Bude realizována řada aktivit pro děti na rozvoj jejich kompetencí pro osobní a pracovní život. Cílem je rovněž podpořit větší zapojení rodičů do života škol, umožnit spolupráci a výměnu zkušeností aktérů ve vzdělávání, především pak pedagogů a zřizovatelů.

Nositelem projektu MAP II v ORP Třinec je statutární město Třinec.

 

Odkaz na webové stránky projektu: http://map.trinecko.cz/