Místní akční plán Třinec


Třinecko

Bystřice, Hnojník, Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třinec, Vělopolí, Vendryně


MAP I

Název projektu: Místní akční plán Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/1_005/0000122

Období realizace: 1.2.2016 – 31.1.2018
Nositel: město Třinec
Operační program: OP VVV


MAP II

Název projektu: Místní akční plán II v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963

Období realizace: 1.2.2018 – 31.1.2022
Nositel: město Třinec
Operační program: OP VVV

 

Místní akční plán usiluje o zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že podporuje spolupráci zřizovatelů vzdělávacích zařízení, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. To s sebou přináší společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Stěžejní je přitom funkční spolupráce zřizovatelů škol a dalších vzdělávacích zařízení, škol a ostatních poskytovatelů vzdělávání, žáků a rodičů.

Dne 1. února 2018 byla zahájena realizace projektu Projekt MAP II navazuje na dosažené cíle v již ukončeném projektu Místní akční plán Třinec. Posuneme se ke konkrétním krokům, které pomohou našim školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoříme konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP I, a to prostřednictvím realizace neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na zjednodušené projekty. Do projektu se zapojily takřka všechny školy v Třinci i v obcích správního obvodu ORP Třinec se souhlasem svých zřizovatelů.

 

Odkaz na webové stránky projektu: http://map.trinecko.cz/