Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Vzděláváme se spolu a navzájem

V současné době je škola zapojena do projektu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ s názvem „Vzděláváme se spolu a navzájem", reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001594. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů a podpořen MŠMT České republiky.

Aktivity budou realizovány v období 3. 10. 2016 – 2. 10. 2018. 

Do projektu budou zapojení všichni pedagogičtí zaměstnanci MŠ a ZŠ spolu s dětmi, žáky a jejich zákonnými zástupci. 

Přehled šablon

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

II/1.1
  • Školní asistent – personální podpora ZŠ
01.02.2017 - 30.04.2018
II/2.8
  • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 8 hodin
21.03.2017 Jak sestavit plán PlPP
01.09.2017 Hodnocení žáků se SVP
26.10.2017 Nadané děti
II/3.1
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
01.02.2017-30.06.2017
01.10.2017-31.01.2018
II/3.2
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
01.02.2017-30.06.2017
II/4.1
 
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
03.09.2017 Nebezpečí Facebooku a kyberšikana
09.11.2017 Jak probudit v dětech čtenáře
23.01.2018 Nebojme se první pomoci!


MATEŘSKÁ ŠKOLA

II/1.1
  • Školní asistent – personální podpora MŠ
01.02.2017 - 30.04.2018
II/2.3
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ– DVPP v rozsahu 16 hodin (varianty: Čtenářská pregramotnost, Matematická pregramotnost, Inkluze)
03.05.-04.05.2017 Rozvoj předmatematikých představ v MŠ
II/2.6
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
listopad-prosinec 2017
II/3.3
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
20.09.2017 Zdraví a bezpečnost dětí v MŠ
08.11.2017 Prevence vad řeči u dětí předškolního věku
15.12.2017 Výchovné vlivy


Pozvánky na akce