Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy (NPO) České republiky je postaven na šesti prioritách, a to na digitální transformaci, fyzické infrastruktuře a zelené tranzici, vzdělávání a trhu práce, institucích a regulaci a podpoře podnikání, výzkumu, vývoji a inovaci, zdraví a odolnosti obyvatel. Tyto priority jsou implementovány prostřednictvím 27 komponent. Prostředky na realizaci NPO budou České republice poskytnuty z Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility) a to v průběhu let 2021 - 2026.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má z NPO v gesci tři komponenty za celkem 23 mld. Kč. Z pilíře 3. Vzdělávání a trh práce to jsou 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace a 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů. V pilíři 5. Výzkum, vývoj a inovace se jedná o komponentu 5.1 Program podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES.Naše škola z výše uvedeného dotačního programu obdržela prostředky ve 3 modulech:

  • ÚZ 33088 - Nástroje pro oživení a odolnost pro ZŠ ve výši 28 000 Kč
  • ÚZ 33087 - pro ZŠ  - Národní plán obnovy (realizace leden–srpen 2022) ve výši 76 000 Kč
  • ÚZ 33087 - pro MŠ - Národní plán obnovy (realizace září-prosinec 2022) ve výši 32 000 Kč


Termín čerpání:

  • 01.01.2022 - 31.12.2022


Další informace: