Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

Školka v pohybu

Od prosince 2024 je Mateřská škola Střítež zapojena do celorepublikového projektu Školka v pohybu aneb Pohybové školky v ČR, který je pod záštitou MŠMT a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV).

Garantem projektu v naší MŠ je Bc. Aneta Szlaurová.

Více informací najdete v přiložených dokumentech a na webových stránkách www.skolkavpohybu.cz.